Obiektywnie i fachowo
o oknach, drzwiach, bramach i nie tylko...

Rekomendacje dostarcza Ceneo.pl

Błędy popełniane podczas montażu bram garażowych i przemysłowych

Błędy popełniane podczas montażu bram wynikają w naszej branży, podob­nie jak w innych zawodach rzemieślni­czych, często już z błędnej fazy plano­wania. Najczęstszym błędem jest niewłaściwy wybór typu bramy oraz napę­du do niej, szczególnie bram do garaży podziemnych pod budynkami wielopoziomowymi. Najczęściej jest niewłaści­wie oceniana liczba wykonywanych cykli pracy podczas normalnego użyt­kowania bramy, co z reguły przejawia się pęknięciem sprężyn bądź przecią­żaniem silnika napędu. W niedosta­teczny sposób zamocowane prowad­nice powodują zwisanie płaszcza bra­my, a to prowadzi do jego uszkodzenia podczas podnoszenia.

Podczas plano­wania bram rolowanych prowadzących do garaży podziemnych bardzo często zapomina się o elementach konstrukcji powodujących powstawanie nieprzy­jemnych dźwięków, a co również na­ganne - montowanie ich bezpośrednio na podkładzie do montażu, bez próby innego sposobu zainstalowania. Wszel­kie działania w celu wyeliminowania powstałych wad łączą się nieuchronnie z poważnymi wydatkami finansowymi i bardzo często prowadzą do nieporo­zumień z inwestorem lub kierowni­kiem budowy, aż do procesów włącz­nie.

Również podczas wyboru typu bra­my oraz wykonania ich skrzydeł lub płaszcza są popełniane liczne błędy. Chodzi tu przede wszystkim o zapo­bieżenie ewentualnym niebezpieczeń­stwom, jakie mogą grozić dzieciom podczas eksploatacji bramy. Szczegól­nie niebezpieczne są pod tym wzglę­dem otwarte skrzydła bram w połączeniu ze starszymi typami napędów.

Jedną z częstszych przyczyn powsta­wania błędów montażowych jest brak należytej staranności w przestrzeganiu informacji zawartych w instrukcji mon­tażu. A jest to dla producenta - obok organizowania różnych szkoleń i do­radztwa - jedyna możliwość infor­mowania o wprowadzonych popraw­kach czy zmianach technicznych. Ma tu również wpływ ostra walka o pozys­kanie nowych zleceń, której wynikiem są nierzadko oferowane ceny, które można uznać za „wyssane z palca”. Ta­kie sytuacje mają często miejsce pod­czas realizacji budynków powstają­cych przy udziale wielu firm budowla­nych, które konkurują ze sobą przez wykazywanie stałej obniżki kosztów. Bywa tak właśnie wtedy, gdy cena jest jedynym kryterium wyboru podwyko­nawcy. Najczęściej wtedy zdarza się niewłaściwe mocowanie prowadnic np. na skutek zastosowania nieodpowied­niego środka mocującego bądź wręcz niewystarczająco dociągniętych śrub.

Należy wspomnieć o przeglądach technicznych, które bardzo często z powodów chęci obniżenia kosztów nie są w ogóle przeprowadzane bądź tylko pobieżnie.

W wyniku ba­dań technicznych części zużywalne, jak np. sprężyny, powinny być wymieniane niezwłocznie po osiągnięciu przez nie określonej liczby cykli pracy. Trzeba przy tym pamiętać, że informacje podawane przez producenta znacznie przekraczają rzeczywistą żywotność tych elementów. Z technicznego punk­tu widzenia precyzyjne określenie przebytych cykli pracy nie stanowi obecnie żadnego problemu, a najlepiej byłoby, aby liczba cykli była wyraźnie widoczna również dla użytkownika.W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej „Polityce Cookies”.